Sobota odpoledne hromadný start (18.05.2019) Sobota odpoledne hromadný start (18.05.2019)