Na východní části mapy Aldašín se chystá oblastní mistrovství na krátké trati. K doposud zmapovanému kousku se připojuje další kus, který přidá do již tak rozmanitého lesa další prvky. Nová část se rozprostírá směrem ke Konojedům, přinese rychlý letecký terén ve svahu i hromadu rýh a zářezů. Právě proto se mapa pro oblastní přebor jmenuje Liščí díry. Celý terén určený pro tento závod nabízí nespočet zajímavých částí od terénních detailů, zapeklitých hustníků až po kamenné srázky ve svazích. Rozhodně je na co se těšit!

Výsledky zveřejněny v ORISu. Pár fotek ze závodu od našich fotografů najdete tady.

Všem děkujeme za účast!

Mistrovství pražské a středočeské oblasti na krátké trati 3. závod Pražského a Středočeského žebříčku

3. závod Veteránského žebříčku pražské a stredočeské oblasti

Závod Rankingu s koeficientem 1,02

Veřejný závod

Pořádající orgán: Pražský krajský svaz ČSOS

Pořádající subjekt: TAP – Klub orientačního běhu TRETRA PRAHA

Datum: sobota 14. dubna 2018

Centrum závodu: sokolovna v Konojedech (49.9505,14.8542)

Typ závodu: jednorázový denní závod jednotlivců na krátké trati s pevným pořadím kontrol, intervalový start. Předpokládané časy vítězů podle platných pravidel OB, soutěžního řádu soutěží sekce OB ČSOS a PKS ČSOS pro odpovídající typ trati.

Start 00: 11:00 hod, intervalový

Prezentace: v centru závodu od 9:15 do 10:15 hod

Mapa: Liščí díry, 1:10 000, ekvidistance 5 m pro všechny kategorie. Mapy jsou vytvořeny dle mapového klíče ISOM 2000, stav březen 2018, rozměr bude upřesněn v pokynech, mapovali: Michal Hodek, Kateřina Zamazalová, Jakub Ransdorf a Ondřej Měšťan.

Terén: Středně kopcovitý terén v nadmořské výšce 330-430 m n.m., středně hustá síť komunikací, převážně jehličnatý les s častými smrkovými nálety, ve svazích s výskytem terénních útvarů, výjimečně skal.

Kategorie a vklady: dle Soutěžního řádu PKS ČSOS.

Žactvo: DH 10, 12, 14
Dorost a junioři: DH 16, 18, 20
Dospělí: DH 21L, 21K (rankingový koeficient 1,02)
Veteráni: DH 35, 45, 55, 65, 75
Veřejný závod: DH 10L, HDR (rodiče s dětmi), P3 (příchozí), T5 (trénink)

Předpokládané časy vítězů v jednotlivých kategoriích se řídí Soutěžním řádem.

Mistrovství Pražské a Středočeské oblasti na krátké trati se vypisuje v kategoriích D12, D14, D16, D18, D20, D21L, H12, H14, H16, H18, H20 a H21L.

Mistrovství oblastí na krátké trati je kvalifikačním závodem pro Mistrovství ČR na krátké trati.

V kategoriích DH21 bude provedeno rozdělení do podkategorií podle stavu Rankingu k 31. 3. 2018. Maximální počet závodníků v kategoriích DH21L je 100

Kategorie Do 7.4.18 0:00 Do 9.4.18 0:00 Později a na místě
HDR, DH10L 60 Kč 60 Kč 60 Kč
Žactvo, DH65, DH75 60 Kč 80 Kč 90 Kč
P3 100 Kč 100 Kč 100 Kč
T5 120 Kč 120 Kč 150 Kč
Ostatní 100 Kč 140 Kč 150 Kč

Půjčovné SI čipů: 40 Kč, neregistrovaní závodníci zaplatí vratnou zálohu na čip ve výši 1000 Kč.

Způsob úhrady: v hotovosti při prezentaci, případně do 11. dubna 2018 na účet:

Číslo účtu 4002236031/0100     Komerční banka
Var. symbol XXXX, kde XXXX je číslo oddílu v adresáři ČSOS + do poznámky uvést název klubu

Přihlášky: V systému IS ORIS, nouzově e-mailem na adresu jakub1237@centrum.cz. Přihláška e-mailem je platná po potvrzení a zadání závodníka do IS ORIS. Závodník musí provést kontrolu svého zadání v systému po potvrzení.

Dohlášky na místě možné jen podle technických možností pořadatele za zvýšené startovné. Závodníci dohlašovaní do mistrovských kategorií budou startovat na začátku startovního pole.

Do kategorií HDR, DH10L a P3 bude možno se dohlásit i na místě za základní startovné.

Vzdálenosti:  parkoviště – centrum = 0–2 km              centrum – start = do 1,5 km cíl – centrum = do 1,5 km

Ražení: Všechny kategorie poběží s elektronickým systémem ražení SPORTident (SI).

Možnost zapůjčení čipu u pořadatele. V případě ztráty půjčeného čipu bude pořadatel vyžadovat 1000,-Kč.

Informace o závodě: na webové stránce závodu http://www.tretra.org/mo-2018/, v IS ORIS https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=4342, na facebooku https://www.facebook.com/events/454735244943698/, v případě dotazů na e-mailu jakub1237@centrum.cz.

Stravování: V centru závodu bude otevřena restaurace s občerstvením v podobě místního guláše, párků a piva.

Pravidla: Závodí se dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu Pražské a Středočeské oblasti a Prováděcích předpisů k soutěžím Pražské a Středočeské oblasti.

Protesty: Písemně do rukou hlavního rozhodčího s vkladem 400 Kč. Případné protesty proti oficiálním výsledkům lze zasílat po ukončení závodů na adresu: KLUB ORIENTAČNÍHO BĚHU TRETRA PRAHA, z.s., Žárovická 1657, Praha 21, 19016

Ceny: Nejlepší závodník v žákovských kategoriích DH10, DH12, DH14 vyhraje pohár, první tři obdrží medaile.

Nejmladší děti: Na shromaždišti bude zajištěna oplocená dětská školka s hlídáním.

Tréninkové možnosti: Závod bude probíhat východně od silnice Jevany-Pěnčice-Bohumil. Trénink je povolen v prostoru západně od silnice v prostorách mapy Aldašín-jih z roku 2012 a části prostoru domapovaného v roce 2015 Tomášem Kuželem. V případě zájmu o trénink kontaktujte správce mapy.

Hlavní funkcionáři: ředitel závodu: Jakub Ransdorf, R3 hlavní rozhodčí: Vítězslav Zajíc, R3 stavitel tratí: Jakub Vlášek, R3
Upozornění: Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí. Provozování prodejní nebo propagační činnosti je možné pouze se souhlasem ředitele závodu.

Rozpis ve formátu pdf

Kategorie      Délka (km)    Převýšení (m)          Počet kontrol

D10L              2,9                  80                               7
D10                2,2                  80                               9
D12                 2,3                  80                              10
D14                 2,7                  130                             12
D16                 3,3                  140                             13
D18                 3,5                  140                             16
D20                3,5                  180                             14
D21K              3,6                  150                             16
D21L              4,3                  190                             17
D35                3,4                  140                             16
D45                3,1                   110                             14
D55                2,7                   100                             11
D65                2,2                   110                             11
D75                 2,3                   90                              10

H10L              2,9                   80                              7
H10                2,2                    70                              9
H12                2,7                    100                            12
H14                3,3                    130                            15
H16                3,7                    170                            15
H18                4,4                    180                           16
H20                4,7                    200                          21
H21K              4,2                   210                            18
H21L              5,7                    230                           23
H35                4,8                   210                            20
H45                3,8                   160                            18
H55                3,1                    110                             13
H65                2,6                   100                             11
H75                2,2                    90                               9

HDR               2,7                   100                             11
P3                   3,2                    110                             13
T5                   5,0                    220                            22

Mistrovství pražské a středočeské oblasti na krátké trati
3. závod Pražského a Středočeského žebříčku – jaro
3. závod Veteránského žebříčku pražské a Středočeské oblasti – jaro
Závod Rankingu s koeficientem 1,02
Veřejný závod

Pořádající orgán: Pražský krajský svaz ČSOS

Pořádající subjekt: TAP – Klub orientačního běhu TRETRA PRAHA

Datum: sobota 14. dubna 2018

Centrum závodu: sokolovna v Konojedech (49.9505,14.8542)

Prezentace: v centru závodu od 9:15 do 10:15 hod

Popisy kontrol: budou samoobslužně k odběru pod startovkami jednotlivých kategorií na shromaždišti

Start 00:
11:00 hod, intervalový, tři minutové koridory, kategorie HDR, P3 a T5 startují ve startovním čase 00 až 150 ze samostatného koridoru v rozestupech, které určí rozhodčí na startu.

Mapa:
Liščí díry, 1:10 000, ekvidistance 5 m pro všechny kategorie.
Mapy jsou vytvořeny dle mapového klíče ISOM 2000, stav březen 2018, rozměr mapy A4, mapovali: Michal Hodek, Kateřina Zamazalová, Jakub Ransdorf a Ondřej Měšťan, hlavní kartograf Michal Hodek, tisk na pretex Žaket.  Zvláštní mapové symboly: hnědý křížek – plošinka, zelené kolečko – výrazný strom, zelený křížek – vývrat, černý křížek – jiný objekt

Terén:
Středně kopcovitý terén v nadmořské výšce 330-430 m n.m., středně hustá síť komunikací, převážně jehličnatý les s častými smrkovými nálety, ve svazích s výskytem terénních útvarů, výjimečně skal.

Vzdálenosti:

Parkování -> Shromaždiště 0 -2 km
Zastávka PID -> Shromaždiště 250 metrů
Shromaždiště -> Start 900 metrů
Cíl -> Shromaždiště 1 100 metrů


Povinné postupy na trati:

  • Povinný postup z reálného na mapový start bude vyznačen koridorem z červenobílé výstražné pásky.
  • Povinný postup od kontroly 46 bude určen pro kategorie D16, D18, D20, D21L, D35, H16, H21K, H21L, H35 a T5 a bude vyznačen koridorem z červenobílé výstražné pásky.
  • Povinný postup od kontroly 50 bude určen pro kategorie D10, D10L, D12, D14, D55, D65, D75, H10, H10L, H12, H14, H45, H65, H75, HDR a P3 a bude vyznačen koridorem z červenobílé výstražné pásky.
  • Povinný postup do cíle bude vyznačen žlutými fáborky.

Na mapě bude pro zakázané prostory použit zákres červeným šrafováním, do těchto oblastí platí zákaz vstupu.

Doprava na závody a parkování:
Dopravu na závody může komplikovat uzavírka silnice Vyžlovka-Jevany. Doporučujeme použít silnici 2 až ke Kostelci nad Černými lesy a na obchvatu odbočit na Konojedy (odbočka bude označena).

Parkování bude probíhat na třech souběžně fungujících stanovištích (viz mapa) podél místních komunikací – na místech označených červenou šipkou. Auta musí parkovat tak, aby byl umožněn průjezd ostatních vozidel. Parkovné nebude vybíráno. Prosím, přijíždějte na tyto stanoviště pouze v naznačených směrech podle modrých šipek v mapě (bude značeno).

Ražení:
Všechny kategorie poběží s elektronickým systémem ražení SPORTident (SI). Možnost zapůjčení čipu u pořadatele za 40 Kč. Pro neregistrované závodníky navíc záloha 1000 Kč. V případě poruchy elektronického ražení razí závodníci do políček označených písmenem „R“ v mapě. Náhradní ražení jsou povinni nahlásit v cíli před odevzdáním mapy. Každý závodník si je ihned při příchodu na shromaždiště povinen vyčíst čip.

Výběr map v cíli:
Mapy budou v cíli vybírány. Každý závodník je povinen před opuštěním cílového prostoru odevzdat mapu do tašky se zkratkou klubu. Mapy budou k odebrání v cíli od 13:20, případně ve 14 hodin na shromaždišti.

Informace o závodě:
na webové stránce závodu http://www.tretra.org/mo-2018/,
v IS ORIS https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=4342,
na facebooku https://www.facebook.com/events/454735244943698/,
v případě dotazů na e-mailu jakub1237@centrum.cz.

Stánky:
V centru závodu bude otevřen stánek s místním gulášem, malinovkou a pivem. Maminky budou mít stánek s koláči. Svůj sortiment budou nabízet i firmy Sporticus a APM sport.

Pravidla:
Závodí se dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu Pražské a Středočeské oblasti a Prováděcích předpisů k soutěžím Pražské a Středočeské oblasti. Předpokládané časy vítězů se řídí soutěžním řádem Pražské oblasti. Losování startovek bylo prováděno v souladu s těmito řády, které výrazně snižují možnosti akceptace požadavků na čas startu. Závodníkům, kterým nebylo možné vyhovět, se omlouváme. Limit 90 minut, uzavření cíle v 15:00.

Protesty:
Písemně do rukou hlavního rozhodčího s vkladem 400 Kč.
Případné protesty proti oficiálním výsledkům lze zasílat po ukončení závodů na adresu:
KLUB ORIENTAČNÍHO BĚHU TRETRA PRAHA, z.s., Žárovická 1657, Praha 21, 19016

Ceny:
Celkově nejlepší závodník v žákovských kategoriích DH10, DH12, DH14 vyhraje pohár, první tři ve všech mistrovských kategoriích obdrží medaile a věcné ceny. Každý závodník kategorie HDR, D10L a H10L obdrží v cíli sladkou odměnu.

Nejmladší děti:
Na shromaždišti bude zajištěna oplocená dětská školka s hlídáním.

Hlavní funkcionáři:
ředitel závodu: Jakub Ransdorf, R3
hlavní rozhodčí: Vítězslav Zajíc, R3
stavitel tratí: Jakub Vlášek, R3
jury závodu: Jarmila Němečková (VSP), Tomáš Fibír (FSP), Marie Pospíšilová (DKP)

Speciální bonus – JÓGA PRO ORIENŤÁKY:

Ve spolupráci s Jóga Centrem vás zveme na mini lekci Jógy Pro Orienťáky neboli krátké protažení (cca 15-20 min) po vydatném závodě, které urychlí svalovou regeneraci. Vstup zdarma.

Vhodné pro všechny věkové kategorie, tj. DH10 – DH100.

Cvičit budete pod odborným vedením certifikované lektorky jógy Mgr. Moniky Úlehlové.

Kdy:                      13:00 a 14:00
Kde:                      tělocvična sokolovny
Co na sebe:        pohodlné oblečení (můžete v běžeckém), cvičí se naboso

Upozornění:
Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí.
Provozování prodejní nebo propagační činnosti je možné pouze se souhlasem ředitele závodu.

Pokyny ve formátu pdf


Startovky jsou a budou pouze v ORISu.

Výsledky jsou v ORISu.