ŽB Těptín krátká trať (08.09.2019) ŽB Těptín krátká trať (08.09.2019)