Dne 24.10.2021 pořádáme vůbec první mistrovství Pražské a Středočeské oblasti ve sprintových štafetách. Závod proběhne v oblasti bývalé Kobyliské střelnice a jejího okolí. Složte štafetu a přijďte si vyzkoušet tuto novou disciplínu. Všechny informace najdete v ORIS, link zde: https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=6678

Kobyliská střelnice, zdroj: MČ Praha 8

Veřejný závod

Pro zájemce z řad veřejnosti bude připraven individuální závod ve sprintu, který se bude konat hned po tomto mistrovství. Centrum závodu bude opět před vchodem do ZŠ Burešova, startovat je možné kdykoliv od 12:00 do 13:30. Před startem je nutné se zaregistrovat v centru závodu a zaplatit startovné 100 Kč. Více informací naleznete na stránce https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=6678 (QR kód níže) v sekci dokumenty, dotazy je možno také zasílat řediteli závodu na email marek.valach.prg@gmail.com.