Po třech letech se tretácký oblastní žebříček vrací na svátek svatého Václava do lesa mezi obce Hradešín, Mrzky a Masojedy. Les nabízí rozmanitý terén i porost. Od rovných rychlých partií převážně smíšeného lesa, přes svahy se smrkovými a bukovými hustníky, po hluboká údolí se srázky a kameny. Rozhodně je na co se těšit!

 

Rozpis závodu oblastního žebříčku 28. 9. 2022

Pořádající orgán:

Pražský krajský svaz ČSOS

Pořádající subjekt:

Klub orientačního běhu TRETRA PRAHA, z.s.

Zařazení do soutěží:

 • závod podzimního Manufaktura pražského žebříčku
 • závod podzimního žebříčku Středočeské oblasti
 • závod oblastního žebříčku družstev mládeže Středočeské oblasti
 • závod podzimního Veteránského žebříčku Pražské a Středočeské oblasti
 • závod celostátního Rankingu a Rankingu veteránů
 • veřejný závod

Datum:

Středa 28. 9. 2022

Centrum závodu:

Sportovní areál Hradešín, 50.0374N, 14.7556E, (https://mapy.cz/s/budepuzasa)

Prostor závodu:

Les mezi obcemi Hradešín, Mrzky a Masojedy, stará mapa z roku 2019

Parkování:

Pouze v obci dle pokynu pořadatelů, více bude upřesněno v pokynech. Za parkování bude vybírán poplatek. Je výslovně zakázáno parkovat v obci Hradešín mimo místa určená pořadatelem.

Žádáme závodníky, aby se vzhledem k malému množství parkovacích míst pokusili přijet v co nejmenším počtu aut.

Vzdálenosti:

 • Parkování – centrum závodu    do 1 km
 • Centrum závodu – start             do 2 km
 • Cíl – centrum závodu                 do 2 km

Typ závodu:

Krátká trať, jednorázový denní závod jednotlivců s pevným pořadím kontrol, start intervalový. Očekávané časy vítězů dle platných Pravidel OB sekce OB ČSOS, soutěžního řádu pražské oblasti ČSOS pro daný typ trati.

Závodní kategorie:

D10F, H10F (oboje fáborkované), D10, D12, D14, D16, D18, D20, D21K, D21L, D35, D45, D55, D60, D65, D70, D75, H10, H12, H14, H16, H18, H20, H21K, H21L, H35, H45, H55, H60, H65, H70, H75, H80

Ve všech závodních kategoriích je zakázáno závodníky doprovázet (stínovat). Maximální počet závodníků v kategorii D21L a H21L je 100 závodníků, rozdělení do subkategorií v kategorii D21 a H21 bude provedeno 26. 9. 2022 dle stavu rankingu k 31. 8. 2022.

Tréninkové kategorie:

TF, T3, T5

TF je shodná s kategoriemi D10F a H10F, na všech tréninkových tratích je měřen čas, ražení je pomocí systému SPORTident (SI), více v odstavci „Ražení“. Start tréninkových kategorií je povolen kdykoliv v intervalu 00 – 120.

Kategorie pro veřejnost:

Z1 = zelená, velmi lehká; Z2 = modrá, lehká; Z3 = červená, středně těžká. Popis obtížnosti tratí viz odkaz (https://obpraha.cz/wp-content/uploads/2021/04/trate-pro-verejnost-standardizace.pdf).

Na všech tréninkových kategoriích je dovoleno stínování, u kategorie Z1 jsou v ceně přihlášky 2 mapy, u zbylých kategorií jen jedna. Start kdykoliv v intervalu 00 – 120, ražení pomocí kleští do poskytnutých průkazek. Na mapu bude vytištěn mapový klíč, na startu také rádi všem začátečníkům vysvětlíme základní principy, jak úspěšně zvládnout svoji trať. Žádáme rodiče, kteří svoje děti vedou, aby pro to využili tratě Z1, protože liniová trať je dostatečně vytížená sama o sobě.

Přihlášky:

Přihlášky primárně přes systém ORIS.

 • termín do 23:59 ve středu 21. 9. 2022
 • termín do 23:59 v neděli 25. 9. 2022, startovné je navýšeno

Po skončení 2. termínu je možné se přihlašovat pouze přes email: prihlasky@tretra.org. Závodník je přihlášen až v momentě, kdy obdrží potvrzení jeho přihlášky ze strany pořadatele a zároveň je závodník zadán do ORIS, cena dohlášky emailem je shodná s cenou dohlášky v 2. termínu. Závodník zodpovídá sám za správnost vytvořené přihlášky a musí si ji sám zkontrolovat! Pořadatel si vyhrazuje právo závodníky po skončení 2. termínu nepřihlašovat.

Zájemci o zapůjčení čipu to musejí zahrnout do přihlášky.

Na místě je možno dohlásit pouze do kategorií T, a DH10F, možnost dohlášení do těchto kategorií není zaručena, pro přihlášení využijte systém ORIS v řádném termínu! Cena dohlášek do těchto kategorií je stejná jako v 2. termínu.

Výjimku mají kategorie Z, které se přihlašují pouze na místě na oddělené prezentaci.

Vklady:

Kategorie do 21. 9. 2022 [Kč] do 25. 9. 2022 [Kč] na místě [Kč]
DH10F, TF 80 80 80
Žáci, DH65+ 100 150 150
T3, T5, ostatní 140 200 200
Z1, Z2, Z3 / / 100

Způsob platby:

V termínu přihlášek pomocí převodu na účet. Během prezentace pouze v hotovosti a za celý oddíl.

Číslo účtu: 2802097915/2010

Variabilní symbol: použijte číslo oddílu, který je v adresáři ČSOS.

Do poznámky pro příjemce uveďte název oddílu.

Prezentace:

V centru závodu od 9:30 do 11:30, kategorie Z mají vlastní prezentaci, která běží do 12:30.

Start 00:

V 11:00, intervalový.

Závodní kategorie dle startovní listiny. Tréninkové a začátečnické kategorie mají oddělený startovní koridor a mohou startovat kdykoliv v době otevření startu přes startovací krabičku podle pokynů pořadatele až do uzavření startu (bude upřesněno v pokynech).

Mapa:

Hradešínský les, 1:10 000, zpracována v ISOM2017-2, ekvidistance 5 m, revize Ondřej Měšťan – červen až srpen 2022, mapovali Vítězslav Zajíc, Kateřina Zajícová, Ondřej Měšťan, rozměr A4, mapa bude vodovzdorně upravena (PRETEX).

Terén:

Lehce zvlněný terén v nadmořské výšce 280 – 350 m n.m., středně hustá síť komunikací, smíšený a jehličnatý les, v údolích menší kamenité pasáže

Ražení:

Všechny kategorie kromě kategorií „Z“ využijí systém elektronického ražení SPORTident, který nebude nastaven v bezkontaktním režimu. V posledním startovním koridoru bude možnost vypnutí čipu SIAC. Je možno použít čipy všech řad. Jeden čip nesmí být použit v závodě vícekrát. Zájemcům pořadatel zapůjčí SI čip za poplatek 40 Kč, požadavek je nutno uvést do přihlášky. V případě ztráty čipu bude účtován poplatek ve výši 1.000 Kč za ztrátu čipu řady 5 a pořizovací cena u čipů novějších řad.

Pravidla:

Závodí se dle platných Pravidel OB sekce OB ČSOS, Soutěžního řádu Pražské a Středočeské oblasti a Prováděcích předpisů k soutěžím Pražské a Středočeské oblasti.

Protesty:

Během závodu písemně do rukou hlavního rozhodčího, společně s vkladem 400 Kč. Po ukončení závodu na e-mail hlavního rozhodčího mestanondrej@seznam.cz

Dětský koutek:

Nebude zajištěn.

Funkcionáři:

Ředitel závodu – Marek Valach (R3)

Hlavní rozhodčí – Ondřej Měšťan (R3)

Stavitel tratí – Martin Melišík (R3)

Zpracovatel přihlášek – Marek Valach

Informace o závodě:

Přes systém ORIS (https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=6878), ve velmi vážných případech přes ředitele závodu (Marek Valach, tel. 602660407, e-mail: marek.valach.prg@gmail.com).

Prodej a propagační činnost:

V centru závodu je povolena pouze propagace konání dalších akcí v orientačním běhu. Jakákoliv další prodejní či propagační činnost je povolena pouze se souhlasem ředitele závodů.

Ochrana osobních údajů:

Přihlášením se na tento závod každý účastník souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů v platném formátu ČSOS a to v podobě přihlášky, startovky a výsledků na webu závodu a v informačním systému ORIS.

Fotografování:

V průběhu akce budou pořizovány zpravodajské fotografie, sloužící k informování veřejnosti o proběhlém závodě, vyúčtování dotací na akci atd. v souladu s § 89 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Dále zde mohou být pořizovány fotografie k osobní potřebě závodníků (jako vzpomínka na závody, pro propagaci Vašeho klubu OB) zejména z vyhlášení výsledků a doběhu do cíle.

V případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to, prosím, explicitně fotografovi.

 

Rozpis byl schválen soutěžní komisí PKS ČSOS a SKS ČSOS dne 5. 9. 2022.

Kategorie Délka [km] Převýšení [m] Počet kontrol
D10F 2,3 30 6
D10 1,7 35 8
D12 2,3 45 11
D14 2,9 80 12
D16 3,1 95 13
D18 3,2 110 13
D21L 4,5 165 17
D21K 3,1 100 13
D35 3,8 140 17
D45 3,4 110 14
D55 3,1 105 13
D60 2,8 80 11
D65 2,7 70 10
D70 2,3 60 9
D75 2,3 50 10
H10F 2,3 30 6
H10 1,7 35 8
H12 2,4 45 11
H14 3,1 115 11
H16 3,2 140 13
H18 3,6 145 16
H21L 5,2 200 21
H21K 3,5 125 14
H35 4,4 160 16
H45 4,1 150 14
H55 3,6 130 15
H60 3 90 12
H65 2,9 80 11
H70 2,8 75 11
H75 2,5 65 11
H80 2,3 60 9
TF 2,3 30 6
T3 3,1 110 13
T5 4,7 175 19
Z1 1,5 25 8
Z2 1,9 30 9
Z3 2,5 80 11

 

Pokyny k závodu oblastního žebříčku 28. 9. 2022

 

Pořádající orgán:

Pražský krajský svaz ČSOS

Pořádající subjekt:

Klub orientačního běhu TRETRA PRAHA, z.s.

Zařazení do soutěží:

 • závod podzimního Manufaktura pražského žebříčku
 • závod podzimního žebříčku Středočeské oblasti
 • závod oblastního žebříčku družstev mládeže Středočeské oblasti
 • závod podzimního Veteránského žebříčku Pražské a Středočeské oblasti
 • závod celostátního Rankingu a Rankingu veteránů
 • veřejný závod

Datum:

Středa 28. 9. 2022

Centrum závodu:

Sportovní areál Hradešín, 50.0374N, 14.7556E, (https://mapy.cz/s/budepuzasa)

Centrum je pod širým nebem, je možné postavit oddílové stany.

Prostor závodu:

Les mezi obcemi Hradešín, Mrzky a Masojedy, stará mapa z roku 2019

Parkování:

Pouze v obci dle pokynu pořadatelů (viz plánek shromaždiště, který bude zveřejněn samostatně v ORISu). Za parkování bude vybírán poplatek podle zaplnění auta:

 • 4 a více osob 20 Kč
 • 3 osoby 30 Kč
 • 1 nebo 2 osoby 60 Kč

Je výslovně zakázáno parkovat v obci Hradešín mimo místa určená pořadatelem.

Žádáme závodníky, aby se vzhledem k malému množství parkovacích míst pokusili přijet v co nejmenším počtu aut (případně využili možností veřejné dopravy z Úval, Českého Brodu a Říčan).

Vzdálenosti:

 • Parkování – centrum závodu 0–500 m
 • Centrum závodu – start 1600 m (modrobílé fáborky)
 • Cíl – centrum závodu                 1400 m (červené fáborky)

Cesta na start vede kolem cíle, kde bude možnost odložit si věci. Pořadatel za odložené věci neručí.

Typ závodu:

Krátká trať, jednorázový denní závod jednotlivců s pevným pořadím kontrol, start intervalový. Očekávané časy vítězů dle platných Pravidel OB sekce OB ČSOS, soutěžního řádu pražské oblasti ČSOS pro daný typ trati. Parametry tratí viz konec dokumentu.

Závodní kategorie:

D10F, H10F (oboje fáborkované), D10, D12, D14, D16, D18, D20, D21K, D21L, D35, D45, D55, D60, D65, D70, D75, H10, H12, H14, H16, H18, H20, H21K, H21L, H35, H45, H55, H60, H65, H70, H75, H80

Ve všech závodních kategoriích je zakázáno závodníky doprovázet (stínovat). Maximální počet závodníků v kategorii D21L a H21L je 100 závodníků, rozdělení do subkategorií v kategorii D21 a H21 bude provedeno 26. 9. 2022 dle stavu rankingu k 31. 8. 2022.

Tréninkové kategorie:

TF, T3, T5

TF je shodná s kategoriemi D10F a H10F, na všech tréninkových tratích je měřen čas, ražení je pomocí systému SPORTident (SI), více v odstavci „Ražení“. Start tréninkových kategorií je povolen kdykoliv v intervalu 00 – 120.

Kategorie pro veřejnost:

Z1 = zelená, velmi lehká; Z2 = modrá, lehká; Z3 = červená, středně těžká. Popis obtížnosti tratí viz odkaz (https://obpraha.cz/wp-content/uploads/2021/04/trate-pro-verejnost-standardizace.pdf).

Na všech tréninkových kategoriích je dovoleno stínování, u kategorie Z1 jsou v ceně přihlášky 2 mapy, u zbylých kategorií jen jedna. Start kdykoliv v intervalu 00 – 120, ražení pomocí kleští do poskytnutých průkazek. Na mapu bude vytištěn mapový klíč, na startu také rádi všem začátečníkům vysvětlíme základní principy, jak úspěšně zvládnout svoji trať. Žádáme rodiče, kteří svoje děti vedou, aby pro to využili tratě Z1, protože liniová trať je dostatečně vytížená sama o sobě.

Prezentace:

V centru závodu od 9:30 do 11:30, kategorie Z mají vlastní prezentaci, která běží do 12:30.

Start 00:

V 11:00, intervalový.

Závodní kategorie dle startovní listiny. Tréninkové a začátečnické kategorie (TF, T3, T5, Z1, Z2, Z3) mají oddělený startovní koridor a mohou startovat kdykoliv v době otevření startu přes startovací krabičku podle pokynů pořadatele až do 13:00 (čas 120).

Cesta na start vede částečně po silnici, dbejte zvýšené opatnosti.

Cesta prochází kolem cíle, kde bude možnost odložit si věci. Pořadatel za odložené věci neručí.

Mapa:

Hradešínský les 2k22, 1:10 000, zpracována v ISOM2017-2, ekvidistance 5 m, revize Ondřej Měšťan – červen až srpen 2022, mapovali Vítězslav Zajíc, Kateřina Zajícová, Ondřej Měšťan, rozměr A4, mapa bude vodovzdorně upravena (PRETEX).

Terén:

Lehce zvlněný terén v nadmořské výšce 280 – 350 m n.m., středně hustá síť komunikací, smíšený a jehličnatý les, v údolích menší kamenité pasáže

Místy se v lese nachází suché stromy, dbejte zvýšené opatrnosti.

Zakázané prostory:

V lese se nachází nově osázené paseky, na které je zakázaný vstup. V mapě jsou tyto oblasti označeny značkou 709 (Nepřístupná oblast), v terénu budou z náběhových stran označeny červenobílou páskou a budou hlídány pořadateli.

Povinné úseky:

Start – začátek orientace, značeno červenobílými fáborky

Sběrná kontrola – cíl, značeno červenobílými fáborky

Ražení:

Všechny kategorie kromě kategorií „Z“ využijí systém elektronického ražení SPORTident, který nebude nastaven v bezkontaktním režimu. V posledním startovním koridoru bude možnost vypnutí čipu SIAC. Je možno použít čipy všech řad. Jeden čip nesmí být použit v závodě vícekrát. Zájemcům pořadatel zapůjčí SI čip za poplatek 40 Kč, požadavek je nutno uvést do přihlášky. V případě ztráty čipu bude účtován poplatek ve výši 1.000 Kč za ztrátu čipu řady 5 a pořizovací cena u čipů novějších řad. Kategorie „Z“ razí do papírových průkazek a není jim měřen čas.

Popisy kontrol:

Samoobslužný odběr v centru závodů. Popisy nejsou vytištěny na mapě, kromě kategorie „Z“, která má na mapě slovní popisy.

Časový limit:

90 minut, uzávěrka cíle v 15:30.

Odevzdávání map:

Mapy se v cíli neodevzdávají, dodržujte fair play!

Výsledky:

Průběžně vyvěšovány v centru závodu, k dispozici budou i online na Liveresultat.se (odkaz v centru nebo v ORISu).

Vyhlášení:

Předpokládaný čas vyhlášení cca v 15 hodin. Vyhlašovány budou fáborkové tratě a první tři v kategoriích DH10 – DH14.

Zároveň budou vyhlášeny i výsledky jarního Manufaktura pražského žebříčku.

První pomoc:

Zdravotník v cíli.

WC:

Pouze v centru závodu: 8x mobilni WC, záchody HSK Hradešín + záchody u obecního úřadu. Bude na místě označeno.

Pravidla:

Závodí se dle platných Pravidel OB sekce OB ČSOS, Soutěžního řádu Pražské a Středočeské oblasti a Prováděcích předpisů k soutěžím Pražské a Středočeské oblasti.

Protesty:

Během závodu písemně do rukou hlavního rozhodčího, společně s vkladem 400 Kč. Po ukončení závodu na e-mail hlavního rozhodčího mestanondrej@seznam.cz

Dětský koutek:

Nebude zajištěn.

Občerstvení:

Voda a šťáva po doběhu v cíli. V centru bufet HSK Hradešín.

Funkcionáři:

Ředitel závodu – Marek Valach (R3)

Hlavní rozhodčí – Ondřej Měšťan (R3)

Stavitel tratí – Martin Melišík (R3)

Zpracovatel přihlášek – Marek Valach

Jury:

Složení bude vyvěšeno v centru v den závodu.

Informace o závodě:

Přes systém ORIS (https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=6878), ve velmi vážných případech přes ředitele závodu (Marek Valach, tel. 602660407, e-mail: marek.valach.prg@gmail.com).

Prodej a propagační činnost:

V centru závodu je povolena pouze propagace konání dalších akcí v orientačním běhu. Jakákoliv další prodejní či propagační činnost je povolena pouze se souhlasem ředitele závodů.

Ochrana osobních údajů:

Přihlášením se na tento závod každý účastník souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů v platném formátu ČSOS a to v podobě přihlášky, startovky a výsledků na webu závodu a v informačním systému ORIS.

Fotografování:

V průběhu akce budou pořizovány zpravodajské fotografie, sloužící k informování veřejnosti o proběhlém závodě, vyúčtování dotací na akci atd. v souladu s § 89 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Dále zde mohou být pořizovány fotografie k osobní potřebě závodníků (jako vzpomínka na závody, pro propagaci Vašeho klubu OB) zejména z vyhlášení výsledků a doběhu do cíle.

V případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to, prosím, explicitně fotografovi.


Startovky budou pouze v ORISu.

Výsledky budou v ORISu.