AKTUALIZACE 13. 3. 2017 Zaplacené pohledávky evidujeme u těchto členů: Puchernovi, Černý, Kopečný, Hermannová, Jirous, Melišíkovi, Sladkovští, Lhotka, Janáč.

V tomto dokumentu dluznici_TAP_k_08022017 je přehled pohledávek. Dlužníkům reálně hrozí zamezení přístupu do Orisu. Všichni uvedení, prosím, ihned uhraďte Vaše dlužné částky na účet klubu.