Platbu příspěvků provádějte na náš účet u KB 4002236031/0100; jako variabilní symbol uveďte své registrační nebo rodné číslo. Příspěvky, prosíme, zaplaťte od 1. ledna do 31. března 2021. V případě nezaplacení příspěvku se nemůžete účastnit oddílových tréninků a bude Vám znemožněno přihlašování na závody. Ve odůvodněných případech je možné po dohodě s hospodářkou oddílu zaplatit příspěvky ve dvou pololetních splátkách. Ve zcela výjimečných případech lze zvolit individuální plán placení příspěvků, který však musí být schválen výborem klubu.

Výbor klubu stanovil na následující období 2021 příspěvky ve dvou členských úrovních: řadoví členové a přispívající členové.

Řadoví členové

Z důvodu zrušení části tréninků a závodů v sezóně 2020 rozhodl výbor klubu o jednorázovém snížení příspěvků na rok 2021. Toto snížení se týká členů, kteří v roce 2020 platili příspěvky jako řadoví členové. Noví řadoví členové pak mají příspěvky v původní výši 3 500 Kč.

Příspěvek činí 2 000 Kč a zahrnuje:

  • registraci u ČSOS (Český svaz orientačních sportů)
  • dopravu na závody PŽ a ŽPPŽ
  • startovné na závody PŽ, ŽPPŽ a doplňkové závody jako PZL, SMIK, apod.
  • pravidelné tréninky v tělocvičně na Proseku, Černém Mostě, Vysočanech
  • dopravu a startovné na republikových závodech MČR, ŽA, ŽB
  • výběrová soustředění SCD a SCM Pražské oblasti

Řadovými členy jsou všechny děti pravidelně trénující v tělocvičně.

Noví členové, kteří začnou navštěvovat klub po náboru v září 2021, zaplatí za období září-prosinec částku ve výši 1 500 Kč. Rodiče, kteří se aktivně účastní závodů, fungují v režimu přispívající členové.

Držitelé licence A, B
V sezóně 2021 mají držitelé závodních licencí A a B snížené příspěvky.
1 000 Kč (A)
Melišík Martin, Smolková Bára, Bulířová Ema, Smolka Jakub, Melišík Jan, Bulíř Jáchym, Elleder David
1 500 Kč (B)
Popová Jana, Popová Veronika, Tůma Šimon, Černý Antonín, Kuchař Matěj, Tomášková Linda, Černý Matouš, Sork Dominik, Kuchař Ondřej, Měšťanová Tereza, Bublíková Klára, Bulířová Žofie, Šimůnková Michaela

Přispívající členové
Přispívající člen může být ten, kdo nejezdí na všechny závody a netrénuje v tělocvičně. Přispívající člen oddílu zaplatí na začátku kalendářního roku stanovený členský příspěvek ve výši 350 Kč, který zahrnuje poplatek za registraci u ČSOS a režii klubu za vedení evidence závodů. Na konci roku bude provedeno celkové vyúčtování dle skutečných nákladů. Na základě údajů ze systému ORIS bude vytvořen seznam závodů, kterých se přispívající člen během roku účastnil, a podle výše startovného bude vystaven celkový účet. Vyúčtování je prováděno 2x ročně, v září po ukončení jarní a letní sezóny, a v prosinci, po ukončení podzimní sezóny. Účet bude přispívajícímu členovi zaslán k uhrazení. V případě jeho nezaplacení nebude přispívající člen v následujícím roce registrován u ČSOS, bude mu znemožněno přihlašování na závody a současně mu nebude dán souhlas s přestupem do jiného klubu.

Placení vícedenních závodů
Platba pořadatelům je odesílána společně z účtu TAP v řádném termínu přihlášek. Členové pak platí vždy oddílu, nikdy přímo pořadateli.

Řadoví členové, neplatí vícedenní závody ihned po přihlášení na tyto závody. Startovné za vícedenní závody bude vyúčtováno v průběhu září a bude se platit souhrnná částka za celou letní sezónu. Přispívající členové, platí vícedenní závody také v průběhu září, při vyúčtování jarní a letní sezóny.

Trenéři
Trenéři a další aktivní činovníci klubu platí jednotný příspěvek 350 Kč.