Pokyny k platbě

Platbu příspěvků provádějte na náš účet u FIO banky 2802097915/2010; jako variabilní symbol uveďte své registrační číslo. Příspěvky, prosíme, zaplaťte do 31. března 2023. V případě nezaplacení příspěvku se nemůžete účastnit oddílových tréninků a bude Vám znemožněno přihlašování na závody. Ve odůvodněných případech je možné po dohodě s hospodářkou (hospodarka@tretra.org) oddílu zaplatit příspěvky ve dvou pololetních splátkách. Ve zcela výjimečných případech lze zvolit individuální plán placení příspěvků, který však musí být schválen výborem klubu.

Výbor klubu stanovil na následující období 2023 příspěvky ve dvou členských úrovních: řadoví členové a přispívající členové.

Řadoví členové

Příspěvek činí 4 000 Kč a zahrnuje:

  • registraci u ČSOS (Český svaz orientačních sportů)
  • dopravu na závody PŽ a ŽPPŽ
  • startovné na závody PŽ, ŽPPŽ a doplňkové závody jako PZL, SMIK, apod.
  • pravidelné tréninky v tělocvičně na Proseku, Černém Mostě a pravidelné mapové tréninky na Ládví
  • dopravu a startovné na republikových závodech MČR, ŽA, ŽB
  • výběrová soustředění SCD, TSM a SCM Pražské oblasti

Řadovými členy jsou všechny děti pravidelně trénující v tělocvičně.

Noví členové, kteří začnou navštěvovat klub po náboru v září 2023, zaplatí za období září-prosinec částku ve výši 1 500 Kč.

Držitelé licencí R, A, B

V sezóně 2023 mají držitelé závodních licencí R, A a B snížené příspěvky.

2 000 Kč (R, A)
Melišík Martin, Smolková Barbora, Kuchař Matěj, Bulířová Ema, Tomášková Linda, Černá Ema, Černý Matouš, Melišík Jan, Kuchař Ondřej, Elleder David, Měšťanová Tereza, Šimůnková Michaela

3 000 Kč (B)
Černý Antonín, Pračková Ema, Sork Dominik, Vyhnis Šimon, Hlaváček Vojtěch, Šubrt Ondřej, Tejkl Štěpán, Ellederová Eva, Ryppelová Anna, Elleder Jan, Hlaváčková Lucie, Kamenický Karel, Šubrtová Barbora, Rypáčková Šárka

Přispívající členové

Přispívající člen může být člen, který netrénuje v tělocvičně. Přispívající člen oddílu zaplatí na začátku kalendářního roku stanovený členský příspěvek ve výši 500 Kč, který zahrnuje poplatek za registraci u ČSOS a režii klubu za vedení evidence závodů. Na základě údajů ze systému ORIS bude vytvořen seznam závodů, kterých se přispívající člen během roku účastnil, a bude mu vystaven celkový účet. Vyúčtování je prováděno 2x ročně, v září po ukončení jarní a letní sezóny, a v prosinci po ukončení podzimní sezóny. Účet bude přispívajícímu členovi zaslán k uhrazení.

V případě jeho nezaplacení nebude přispívající člen v následujícím roce registrován u ČSOS, bude mu znemožněno přihlašování na závody a současně mu nebude dán souhlas s přestupem do jiného klubu.

Trenéři

Trenéři a další aktivní činovníci klubu platí jednotný příspěvek 500 Kč.

Placení vícedenních závodů

Platba pořadatelům je odesílána společně z účtu TAP v řádném termínu přihlášek. Členové pak neplatí nikdy přímo pořadateli.

Startovné za vícedenní závody bude vyúčtováno v průběhu září a bude se platit souhrnná částka za celou letní sezónu. Přispívající členové platí vícedenní závody také v průběhu září, při vyúčtování jarní a letní sezóny.