Pokyny k platbě

Platbu příspěvků provádějte na náš účet u FIO banky 2802097915/2010; jako variabilní symbol uveďte své registrační číslo. Příspěvky, prosíme, zaplaťte do 31. března 2024. V případě nezaplacení příspěvku se nemůžete účastnit oddílových tréninků a bude Vám znemožněno přihlašování na závody. Ve odůvodněných případech je možné po dohodě s hospodářkou (hospodarka@tretra.org) oddílu zaplatit příspěvky ve dvou pololetních splátkách. Ve zcela výjimečných případech lze zvolit individuální plán placení příspěvků, který však musí být schválen výborem klubu.

Výbor klubu stanovil na následující období 2024 příspěvky ve dvou členských úrovních: řadoví členové a přispívající členové.

Řadoví členové

Příspěvek činí 4 000 Kč a zahrnuje:

  • registraci u ČSOS (Český svaz orientačních sportů)
  • startovné v prvním termínu a dopravu na závody PŽ, ŽPPŽ a doplňkové závody jako PZL, SMIK, apod.
  • pravidelné tréninky v tělocvičně na Proseku, Černém Mostě a pravidelné mapové tréninky
  • startovné v prvním termínu, dopravu a ubytování na republikových závodech MČR, ŽA, ŽB
  • výběrová soustředění SCD, TSM a SCM Pražské oblasti

Řadovými členy jsou všechny děti pravidelně trénující v tělocvičně. Řadovým členem však může být na vlastní žádost kterýkoli člen klubu.

Noví členové, kteří začnou navštěvovat klub po náboru v září 2024, zaplatí za období září-prosinec částku ve výši 1 500 Kč.

Držitelé licencí E, R, A, B

V sezóně 2024 mají držitelé závodních licencí E, R, A a B snížené příspěvky.

1 000 Kč (E)
Smolková Barbora, Černá Ema

2 000 Kč (R, A)
Bulířová Ema, Pračková Ema, Melišík Jan, Sork Dominik, Kuchař Ondřej, Elleder David, Měšťanová Tereza

3 000 Kč (B)
Černý Antonín, Tomášková Linda, Černý Matouš, Vyhnis Šimon, Hlaváček Vojtěch, Brumovský Štěpán, Šubrt Ondřej, Tejkl Štěpán, Sedlář Lumír, Bulířová Žofie, Šimůnková Michaela, Ellederová Eva, Cichra Patrik, Pazák Eduard, Ryppelová Anna, Benáková Natalie, Volešová Edita, Elleder Jan, Hlaváčková Lucie, Kamenický Karel, Jakubský Pavel, Šubrtová Barbora, Rypáčková Šárka, Oubrabková Bára

Přispívající členové

Přispívající člen může být člen, který netrénuje v tělocvičně. Přispívající člen oddílu zaplatí na začátku kalendářního roku stanovený členský příspěvek ve výši 500 Kč, který zahrnuje poplatek za registraci u ČSOS a režii klubu za vedení evidence závodů. Na základě údajů ze systému Tapis bude vytvořen seznam závodů, kterých se přispívající člen během roku účastnil, a bude mu vystaven celkový účet. Vyúčtování je prováděno 2x ročně, v září po ukončení jarní a letní sezóny, a v prosinci po ukončení podzimní sezóny. Účet bude přispívajícímu členovi zaslán k uhrazení.

Trenéři

Trenéři a další aktivní činovníci klubu platí jednotný příspěvek 500 Kč.

Placení závodů

Platba pořadatelům je u všech závodů v Orisu odesílána společně z účtu TAP v řádném termínu přihlášek. Členové pak neplatí nikdy přímo pořadateli.

Přihlášky v pozdních termínech a neabsolvování závodů

Klub platí řádným členům startovné na závodech pouze v prvním termínu přihlášek. Pokud se členové přihlásí v pozdějších termínech, pak si rozdíl mezi základním startovným a startovým v daném termínu budou muset v rámci pravidelného vyúčtování závodů zaplatit.

Každý řádný člen má za rok nárok na dvě absence na závodech, na které se přihlásil. Pokud bude chybět na více závodech (z libovolného důvodu), bude mu startovné daných závodů vyúčtováno.