Zveřejněny výsledky.

[blog number_posts=“1″ cat_slug=“vysledky-ppz“ exclude_cats=““ title=“no“ thumbnail=“no“ excerpt=“no“ excerpt_words=“35″ meta_all=“no“ meta_author=“no“ meta_categories=“no“ meta_comments=“no“ meta_date=“no“ meta_link=“no“ meta_tags=“yes“ paging=“no“ scrolling=“pagination“ strip_html=“yes“ blog_grid_columns=“3″ layout=“large“][/blog]

4. závod Dnů s mapou v pražských lesoparcích – Žaketu pražského poháru žactva

ID v ORIS: 2688

Datum konání: 4. 6. 2014 (středa)

Pořádající subjekt: KOB Tretra Praha (TAP)
Shromaždiště: Ďáblický háj, dětské hřiště na louce na okraji mapy.
Prezentace: 15:45 – 18:00 hod. v centru závodu
Parkování: Pořadatel nezajištuje. Parkujte podle pravidel silničního provozu v okolí ulice Květnová (nikoliv na druhé straně lesa).
Trať:
Krátká, trať D10L a H10L mají trať značenou smějícími a mračícími smajlíky na postupu.
Vypsané soutěžní kategorie H10, D10, H12, D12, H14, D14
Vypsané nesoutěžní kategorie H10L, D10L, HDR, T3, T5
Vzdálenosti:
bus – shromaždiště … 250 m, žluté fáborky
shromaždiště – start … 200 m, modrobílé fáborky
shromaždiště – cíl … 0 m
Start:
00 = 16:00 hod., na startu bude přidělen startovní čas, startuje se do 18:15
Mapa:
Ládví, revize květen 2014 Jakub Ransdorf a Jakub Vlášek, mapoval 2007 Jiří Mrázek, rozměr mapy A4, mapa nebude vodovzdorně upravena,
zvláštní mapové symboly:
zelené kolečko – výrazný strom,
zelený křížek – vývrat,
černý křížek – jiný umělý objekt
Terén:
Klasický pražský lesopark, snadno průběžný, ve středu mapy s velkým množstvím terénních detailů.
Zakázané prostory:
Červeně šrafované paseky – nové porosty, dále silnice přeškrtnutá červenými čarami, v terénu neznačeno (může být hlídáno rozhodčím v terénu)
Popisy kontrol:
K odebrání formou samoobsluhy v centru. Můžete si vzít popisovníky.
Povinné úseky:
Od kontroly č. 100 do cíle – červené fáborky
Systém ražení:
Do papírových průkazek jednotného formátu Žaketu pražského poháru žactva.
Parametry tratí:
Zveřejněny na webu závodu.
Předpokládané časy vítězů:
D10 – 20 min.
H10 – 20 min.
D12 – 25 min.
H12 – 25 min.
D14 – 30 min.
H14 – 30 min.
Časový limit:
75 min, uzavření cíle 19,30 hod
Cíl:
V cíli závodník ukončí závod proběhnutím přes cílovou čárou a odevzdáním průkazky pořadateli.
Výsledky:
Předběžné vyvěšovány v cíli na šnůrách, konečné na internetu
První pomoc:
Lékárnička na shromaždišti.
Protesty:
Přijímá hlavní rozhodčí přímo na shromaždišti. Stížnosti na zpracování výsledků zasílejte na jakub1237@centrum.cz.
Hlavní funkcionáři:

  • Ředitel závodu ŽPPŽ: Jakub Ransdorf
  • Hlavní rozhodčí ŽPPŽ: Michal Hodek – R3
  • Stavitel tratí ŽPPŽ: Jakub Vlášek

Předpis:
Závodí se dle platných Pravidel OB a Soutěžního řádu Pražské oblasti
Informace, kontakt:
www.tretra.org/events nebo na e-mailu jakub1237@centrum.cz
Upozornění:
Příchod Ďáblickým hájem na shromaždiště je přísně zakázán. Hrozí diskvalifikace bez nároku na vrácení startovného.

Příloha k pokynům:
Smajlíky jsou severským způsobem linií. Používají se proto, aby děti neběhaly po fáborkách, ale musely zapojit ve svém závodě i trochu toho mapování. Návod, jak se na smajlících neztratit, bude na shromaždišti. Pro ukázku dětem bude vysmajlíkováná cesta od zastávky autobusu Květnová (start) ke shromaždišti (cíl). Ke shromaždišti budou vést samozřejmě i žluté fáborky.

1) Stavečka smajlíků ke shromaždišti

 

sm

2) Mapa pro děti

 

tr

Kategorie Délka Počet kontrol
H10 1,9 9
D10 1,9 9
H12 2,8 14
D12 2,6 11
H14 3,8 16
D14 3,5 15
DH10L 2,0 8
HDR 2,2 9
T3 3,1 13
T5 5,1 21

4. závod Dnů s mapou v pražských lesoparcích – Žaketu pražského poháru žactva

ID v ORIS: 2688

Datum konání: 4. 6. 2014

Místo konání: Ďáblický háj, dětské hřiště na louce na okraji mapy.
Doprava: nedaleko zastávky Květnová (cca 250 metrů), linka 103, interval 7 – 8 minut z Ládví, od zastávky značeno fáborky, parkování aut dle pravidel silničního provozu v okolí shromaždiště (pořadatel nezajišťuje)
Pořadatel: KOB Tretra Praha
Vypsané soutěžní kategorie: D10, D12, D14, H10, H12, H14
Vypsané nesoutěžní kategorie: D10L (forma smajlíků), H10L (forma smajlíků), HDR (bez fáborků), T3, T5
Směrný čas pro soutěžní kategorie: 20 – 30 minut
Terén: Klasický pražský lesopark, snadno průběžný, ve středu mapy s velkým množstvím terénních detailů
Mapa: Ládví 1 : 7500, ekvidistance 5 metrů, stav 2008, mapoval Jiří Mrázek, revize závodního prostoru květen 2014 Jakub Ransdorf a Jakub Vlášek, velikost mapy A4, Tisk Xerox Workcentre 6015b, mapa nebude vodovzdorně upravena
Použitý systém ražení: Mechanicky do jednotných průkazek ŽPPŽ
Webové stránky závodu: www.tretra.org/events
Přihlášky: přes ORIS, popřípadě na e-mail jakub1237@centrum.cz, 1. termín přihlášek: 25. 5. 2014 2. termín přihlášek: 31. 5. 2014

Vklady 1. termín 2. termín Na místě
HDR 20 Kč 30 Kč 30 Kč
H10L, H10, H12, H14, D10L, D10, D12, D14 20 Kč 30 Kč 50 Kč
T3, T5 30 Kč 40 Kč 60 Kč

Protesty: V případě protestu na zpracování výsledků závodu pište na jakub1237@centrum.cz. Jiné protesty řešte přímo na místě s dotazem na hlavního rozhodčího.
Prezentace: na shromaždišti, 15:45 – 18:00
Čas startu: 00 = 16:00, intervalový, přidělen přímo na startu, startuje se do 18:00
Vzdálenosti mezi základními místy závodů: bus – shromaždiště = 250 metrů centrum – shromaždiště = 0 metrů centrum – start = 200 metrů centrum – cíl = 0 metrů
Upozornění pro závodníky soutěžních kategorií: Příchod z jiné strany než od zastávky Květnová je přísně zakázán. Pokud rozhodčí na trati zastihnou, že závodník přišel na závod skrz Ďáblický háj, bude neprodleně diskvalifikován bez nároku na vrácení startovného. Toto nařízení neplatí pro příchod od ulic v okolí ulice Květnová, kde závodníci mohou dle pravidel silničního provozu parkovat svá auta.
Pořadatel nezajišťuje parkování.
Pořadatelé:

  • Ředitel závodu ŽPPŽ: Jakub Ransdorf
  • Hlavní rozhodčí ŽPPŽ: Michal Hodek – R3
  • Stavitel tratí ŽPPŽ: Jakub Vlášek

Doprovodný závod

Ďáblické tempO

závod Českého trail-o rankingu v disciplíně tempO

ID v ORIS: 2687

Souběžně se závodem ŽPPŽ bude probíhat i doprovodný závod v TempO, ze stejného centra závodu.
Popis disciplíny: Jde o přesnost v interpretaci mapy a terénu a významnou roli hraje také rychlost rozhodování. Během závodu se neběhá, na jednotlivých stanovištích se řeší mapové úlohy měřené na čas, přičemž za nesprávně určenou pozici kontroly se připočítává penalizace 45 sekund.
Kategorie: Open, Junior (rok narození 1994 a mladší)
Přihlášky a vklady: přes ORIS, případně na pakuo@email.cz do neděle 1. 6. za 40,- Kč, později a na místě za 60,- Kč. Kategorie Junior – zdarma.
Prezentace: v centru závodu ŽPPŽ 17:15 až 19:00 hod.
Systém závodu: 5-6 stanovišť, na každém 4 kontroly, penalizace za nesprávnou odpověď 45 s. Délka trati předběžně 1800 m, přičemž vzdálenost od startu k prvnímu stanovišti je 1000 m s 30 m převýšení. Přímo v centru závodu bude možnost vše si vyzkoušet zdarma bez předchozího přihlášení na ukázkovém stanovišti, s instruktáží, s orientačním změřením času a s rozborem správných řešení.
Start: volný start přímo v centru závodu od 17:30 do 19:00 hod.
Cíl: Po absolvování posledního stanoviště obdrží závodník ústřižek se svými odpověďmi a seznam správných odpovědí. Dodržujte pravidla fair play! Podrobné mapové řešení (solution) bude k dispozici na webu závodu večer po závodě. Vzdálenost cíl-centrum: 1000 m.
Mapa: Ládví 1 : 7 500, ekv. 5 m, stav 2008, mapový klíč ISOM, mapoval Jiří Mrázek, zvětšená do 1 : 4000 a místy domapovaná do větší podrobnosti.
Terén: Členitý s velkým množstvím terénních detailů (hliněné a kamenné srázky, lomy, prohlubně). Dobře sjízdné cesty (35 % asfalt, 15 % panelka, 50 % šotolina) s ojedinělými hůře sjizdnými úseky (odbočky ke stanovištím, s asistencí).
Pořadatelé:

  • Stavitel tratě: Pavel Kurfürst
  • Oponent stavby tratě: Magdalena Kurfürstová