Výsledky v ORISu, fotky zde.

ŽPPŽ Rohožník
4. závod Žaketu Pražského poháru žactva
Veřejný trénink jednotlivců

7. 6. 2017

Pořadatel: KOB Tretra Praha
ORIS: závod jednotlivců
Centrum: Dětská louka u dětského hřiště na sídlišti Rohožník, souřadnice 50.0689,14.6764

Vypsané kategorie:

DH10L – Fáborková trať pro začátečníky s možností zkrácení (do 31. 5. 30,-; do 4. 6. 30,-; po termínu 60,-)
HDR – Normální trať určená pro rodiče s dětmi či skupiny do 31. 5. 30,-; do 4. 6. 30,-; po termínu 60,-
DH10, DH12, DH14 – Závody pražského poháru žactva (do 31. 5. 30,-; do 4. 6. 30,-; po termínu 60,-)
T3, T5 – Veřejný trénink jednotlivců (do 31. 5. 60,-; do 4. 6. 100,-; po termínu 120,-)

Přihlášky jednotlivců přes ORIS, výjimečně na jakub1237@centrum.cz (přihláška je platná až po odpovědi) podle tabulky výše.

Platba startovného: Na účet 4002236031/0100 do 6. 6. 2016 (do poznámky napište oddílu), později v hotovosti na prezentaci

Prezentace: 15:45-18:15

Start: Podle příchodu na start přidělení startovního intervalu. Startuje se od 16:00 do 18:30.

Uzavření cíle: 19:45

Mapa: Rohožník 1:4000, ekvidistance 2 metry, revize červen 2017, autor Jakub Ransdorf, ISSOM

Terén: Okrajové pražské sídliště s parčíkem a zarostlou pasekou.

Systém ražení: Elektronický, SportIdent – možnost zapůjčení SI-čipu za 40 Kč, při ztrátě zapůjčeného čipu bude účtována cena 1000 Kč. Požadavky na zapůjčení čipu uvádějte v přihláškách.

Protesty: S vkladem 400 Kč na místě s požadavkem na hlavního rozhodčího závodu.

Doprava: Jediný možný příchod na shromaždiště je cesta značená žlutými fáborky od zastávky Rohožnická (bus 163, 211, 250) – vzdálenost 500 m. Parkování pořadatel nezajišťuje. Je zakázáno parkovat v oblasti vyznačené na mapě. Start i cíl budou na shromaždišti.

Kontakt: jakub1237@centrum.cz
Webové stránky závodu: www.tretra.org/ppz-2017

Upozornění: Závodníci startují na vlastní nebezpečí. Závod se bude konat za plného provozu v sídlišti.

Funkcionáři závodu:
Ředitel závodu: Jakub Ransdorf
Hlavní rozhodčí: Gabriela Šimůnková
Stavitel tratí: Jakub Vlášek
JURY závodu: Barbora Smolková, Ema Bulířová, Hana Rosendorfová

Na závodníky se těší organizátoři z KOB Tretra Praha 🙂

Pokyny ještě nejsou k dispozici.

Kategorie Délka Počet kontrol
H10 1,6 12
D10 1,5 13
H12 1,9 14
D12 1,7 13
H14 2,9 19
D14 2,2 16
DH10L 2,0 8
HDR 1,5 11
T3 2,9 23
T5 4,6 30

Výsledky budou až po závodě.