Vážení členové TAPu,

ráda bych poděkovala všem, kteří včas a správně hradí závazky vůči TAPu.

Zároveň však snažně prosím ty z Vás/vás, kteří nemají vše uhrazeno, abyste překontrolovali všechny Vaše/vaše závazky vůči TAPu, zejména tedy:

  • dluhy z doby do roku 2017 (i tací jsou mezi námi),
  • zaplacené členské příspěvky,
  • zaplacené velikonoční soustředění,
  • zaplacené vícedenní závody (nyní platí pouze ti, kteří jsou v režimu „2800“; ostatní až v konci
    roku po zaslání celkového vyúčtování),
  • zaplacené letní soustředění (Milovy).

Pokud nemáte cokoli zaplacené, učiňte tak prosím IHNED. Soustavné sledování dlužníků a zasílání mailů o Vašich/vašich pohledávkách je pro TAP velmi zatěžující. Seznam dlužníků bude vyhotoven v nejbližší době. Podrobnější informace o režimech placení jsou na stránkách oddílu, výši startovného (např. na letních závodech) si můžete najít na ORISu. Pokud si nejste jisti, zda jste zaplatili, nahlédněte prosím do Vašich/vašich výpisů z účtů, neboť prakticky veškeré platby jsou prováděny bezhotovostně. Lze je tedy ve Vašich/vašich výpisech bezpečně vyhledat.

Pokud nebudete mít závazky zaplaceny, přistoupíme stejně jako loni k zablokování ORISu.

Děkuji za spolupráci. Lucie Siegerová

Pro jistotu ještě uveřejňuji „interní rozpis“ plateb pro Advanta cup 2017. Překontrolujte, prosím, Vaše platby.