Vážení členové TAPu,
v tabulce jsou uvedeny Vaše náklady, které vznikly v roce 2014 v TAPu za Vaši osobu. Zároveň jsou zde uvedeny částky, které máte v účetnictví zaznamenány jako Vaše zálohy.

Přeplatky převedu do dalšího roku, nedoplatky prosím uhraďte co nejdříve, aby nedocházelo k převádění pohledávek do roku 2015. Platby provádějte na náš účet u KB 4002236031/0100; jako variabilní symbol uveďte své registrační nebo rodné číslo.

* částka se znaménkem mínus je k Vaší úhradě; částka se znaménkem plus je Váš přebytek, který převedu do dalšího roku; pokud přebytek chcete poslat na účet, napište mi prosím jeho číslo.
  POHLEDÁVKY TAPu ZÁVAZKY TAPu rozdíl *
startovné služby – ubytování členské přísp. CELKEM (tzn. již máte uhrazeno)
Benc Jiří Celkem 810     810 800 -10
Beneš Filip Celkem 800     800 470 -330
Čermáková Dana Celkem 210     210   -210
Drobníková Markéta Celkem 450     450   -450
Fiala Zdeněk Celkem 1 800     1 800 1 695 -105
Hejtmánek Martin Celkem 1 100     1 100 400 -700
Hejtmánek Vladimír Celkem 2 580     2 580   -2 580
Hejtmánková Alena Celkem 2 640     2 640   -2 640
Hejtmánková Kateřina Celkem 990     990   -990
Hermann J.         160 160
Hermann P.         600 600
Hermannová Marta Celkem 270     270 470 200
Hladká Gabriela Celkem 210     210   -210
Hladká Michaela Celkem 190     190 1 010 820
Holata Radek Celkem 420   350 770   -770
Jeníčková Radka Celkem 300     300 210 -90
Jirous Jiří Celkem 1 810   350 2 160   -2 160
Jiříková Dana         560 560
Kopečný Mojmír Celkem 900     900   -900
Kutálek Jan Celkem 640   350 990   -990
Longin Miloš Celkem 530     530 10 -520
Longinová Adéla         250 250
Longinová Lenka Celkem 1 320     1 320 110 -1 210
Martynková – dítě         650 650
Martynková – matka         650 650
Martynek – otec         510 510
Mikeš Radovan Celkem 750     750 524 -226
Novobilský – nar. 2007         650 650
Podivínská Pavla Celkem 90     90 760 670
Pucherna František Celkem 260   350 610   -610
Pucherna Jan Celkem 680     680   -680
Pucherna Petr Celkem 300     300 210 -90
Puchernová Zuzana Celkem 450     450   -450
Purkyt Jan         650 650
Sieger Tomáš st.         560 560
Sladkovská Helena Celkem 430     430 250 -180
Sladkovský Jan Celkem 100     100   -100
Sladkovský Jaromír Celkem 1 270     1 270 590 -680
Tihon Jaroslav Celkem 2 190 320   2 510   -2 510
Tihonová Hana Celkem 230     230 540 310
Tihonová Jindra Celkem 1 540     1 540   -1 540
Turinská Ivana Celkem 90     90 690 600
Zamazal Tomáš       0 650 650

Děkuji moc panu Hejtmánkovi, Kubovi Makovskému a Michalu Hodkovi za spolupráci při evidování všech plateb startovného za nás všechny.

Lucie Siegerová