Díky za účast! Fotky najdete tady a výsledky v ORISu.

ROZPIS

5. závod Žaket pražský pohár žactva

Pořádající orgán: Pražský svaz ČSOS

Pořádající subjekt: KOB Tretra Praha

Datum: středa 13. 6. 2018

Centrum závodu: hřiště a atletický ovál ZŠ Litvínovská 500, Praha Prosek

Shromaždiště bude venkovní, při nepřízni počasí zde nelze postavit oddílové stany.

Typ závodu: delší sprint

Soutěžní kategorie: D10, H10, D12, H12, D14, H14

Nesoutěžní kategorie: D10L, H10L, HDR (bez fáborků), T3, T5

Přihlášky:

1. termín do 8. 6. 2018 do 23:59 – startovné žactvo, HDR a DH10L 30,- kategorie T3 a T5 60,-

Pro registrované přes přihláškový systém ORIS (oris.orientacnisporty.cz), pro neregistrované přihlášení na email: ondra.mestan@email.cz

2. termín do 11. 6. 2018 do 23:59 za zvýšené startovné

Dohlášky jsou možné i na místě, pouze dle možností pořadatele

 

Způsob platby: v hotovosti na prezentaci nebo do 11. 6. na účet:

číslo účtu: 4002236031/0100     Komerční banka

Var. symbol XXXX, kde XXXX je číslo oddílu v adresáři ČSOS + do poznámky uvést název klubu

Prezentace: v centru závodu od 15:30 do 18:00

Start: od 16:00 do 18:15 hod, intervalový

Startovní čas bude přidělen na startu, startovní interval soutěžních kategorií je 2 minuty

Cíl: uzavírá se v 19:30 hod, časový limit pro všechny kategorie je 75 minut

Mapa: Sídliště Prosek, 1:5000, ekvidistance 2 m pro všechny kategorie, mapa je vytvořena podle platného mapového klíče ISSOM 2007, stav květen 2018, rozměr A4, mapoval: Ondřej Měšťan

Terén: městský, sídliště s parkovou zelení s téměř nulovým převýšením

Prostor závodu: je vymezen ulicemi Vysočanská, Litoměřická a Teplická

Ražení: pro všechny kategorie bude použit systém SportIdent (SI) v módu kontaktního ražení, čipy jsou k zapůjčení za částku 40,-, od neregistrovaných závodníků bude vybírána vratná záloha za jeden čip 1000,-

Doprava: organizátoři nezajišťují parkování a v sídlišti se dá parkovat opravdu hodně omezeně, doporučujeme proto dopravu MHD (nejlépe na autobusovou zastávku Madlina bus 151, 166, 201; případně metro Střížkov). Příchod na shromaždiště jen z ulice Litoměřická (viz plánek příchodu), je zakázán příchod skrz sídliště!

Vzdálenosti:

autobusová zastávka Madlina – centrum: 200 metrů

centrum-start: do 500 metrů

centrum-cíl: 0 metrů

Parametry tratí: budou upřesněny v pokynech

Výsledky: průběžné výsledky budou vyvěšovány v centru závodu, konečné budou v IS ORIS

Vyhlášení: po skončení závodu proběhne vyhlášení prvních tří v kategoriích DH10L-DH14

Informace o závodě: v IS ORIS nebo na webu: https://tretra.org/ppz-18/


Funkcionáři závodu:

ředitel závodu: Ondřej Měšťan
hlavní rozhodčí: Gabriela Šimůnková
Stavitel tratí: Jakub Vlášek – R3

 

Oddíl KOB Tretra Praha děkuje:

 

POKYNY

5. závod Žaket pražský pohár žactva

Pořádající orgán: Pražský svaz ČSOS

Pořádající subjekt: KOB Tretra Praha

Datum: středa 13. 6. 2018

Typ závodu: delší sprint

Centrum závodu: hřiště a atletický ovál ZŠ Litvínovská 500, Praha Prosek

Shromaždiště bude venkovní, při nepřízni počasí zde nelze postavit oddílové stany.

Doprava: organizátoři nezajišťují parkování a v sídlišti se dá parkovat opravdu hodně omezeně, doporučujeme proto dopravu MHD (nejlépe na autobusovou zastávku Madlina bus 151, 166, 201; případně metro Střížkov). Příchod na shromaždiště bude značený fáborky od zastávky Madlina, pokud půjdete už od metra (viz plánek příchodu), je zakázán příchod skrz sídliště!

Vzdálenosti:

autobusová zastávka Madlina – centrum: 200 metrů

centrum-start: 300 metrů

centrum-cíl: 0 metrů

Soutěžní kategorie: D10, H10, D12, H12, D14, H14

Nesoutěžní kategorie: D10L, H10L, HDR (bez fáborků), T3, T5

Prezentace: v centru závodu od 15:30 do 18:00

Parametry tratí: viz níže

Popisy kontrol: k odběru na shromaždišti

WC: 3 toalety ToiToi na shromaždišti, na startu nebude možnost

Start: od 16:00 do 18:15 hod, intervalový

Startovní čas bude přidělen na startu, startovní interval soutěžních kategorií je 2 minuty.

V posledním koridoru budou všechny kategorie překonávat ulici, dbejte pokynů pořadatelů.

Zakázané prostory: celá oblast ohraničená ulicemi Vysočanská, Teplická a Litoměřická (kromě tras příchodu vyznačených v plánku) do okamžiku startu. Po startu oblasti vyznačené v mapě značkami 421 (nepřekonatelná vegetace, černozelená) a 528.1 (soukromý pozemek, olivově zelená).

Cíl: uzavírá se v 19:30 hod, časový limit pro všechny kategorie je 75 minut.

Občerstvení: po doběhu v cíli, na shromaždišti bude i stánek s buchtami

Mapa: Sídliště Prosek, 1:5000, ekvidistance 2 m pro všechny kategorie, mapa je vytvořena podle platného mapového klíče ISSOM 2007, stav květen 2018, rozměr A4, mapoval: Ondřej Měšťan, na startu bude omezené množství mapníků

Terén: městský, sídliště s parkovou zelení s téměř nulovým převýšením. Je zakázáno běžet v botách s hřeby!

Ražení: pro všechny kategorie bude použit systém SportIdent (SI) v módu kontaktního ražení, čipy jsou k zapůjčení za částku 40,-, od neregistrovaných závodníků bude vybírána vratná záloha za jeden čip 1000,-

Zdravotník: v cíli

Výsledky: průběžné výsledky budou vyvěšovány v centru závodu, konečné budou v IS ORIS

Vyhlášení: po skončení závodu proběhne vyhlášení prvních tří v kategoriích DH10L-DH14 přibližně v 18:45, pro malé děti po doběhu i sladká odměna.

Informace o závodě: v IS ORIS nebo na webu: https://tretra.org/ppz-18/

Protesty: se vkladem 400,- u hlavního rozhodčího, případně písemně na adresu KOB Tretra Praha, Žárovická 1657, Praha 21 – Újezd nad Lesy, 19016

Funkcionáři závodu:

ředitel závodu: Ondřej Měšťan

hlavní rozhodčí: Gabriela Šimůnková

Stavitel tratí: Jakub Vlášek – R3

 

Oddíl KOB Tretra Praha děkuje:

 

Plánek příchodu na shromaždiště:


Parametry tratí

D10L      1,9 km  8 kontrol

D10        1,4 km  12 kontrol

D12        1,9 km  16 kontrol

D14        2,3 km  15 kontrol

H10L      1,9 km  8 kontrol

H10        1,5 km  12 kontrol

H12        2,1 km  18 kontrol

H14        2,6 km  23 kontrol

HDR       1,3 km  10 kontrol

T3           3,1 km  21 kontrol

T5           4,5 km  28 kontrol

Převýšení je u všech kategorií zanedbatelné.

Parametry tratí budou před závodem.

Výsledky budou až po závodě.